Als klinisch psycholoog en psychotherapeut werk ik sinds 1998 in de geestelijke gezondheidszorg. Mijn studies deed ik aan de Universiteit van Gent en studeerde af als Licentiaat in de Psychologische Wetenschappen, optie klinische psychologie.

Geïnspireerd door Professor Paul Verhaeghe geraakte ik gefascineerd door de psychoanalyse. Ik behaalde er in 2005 ook het postgraduaat voor psychoanalytische psychotherapie. Via mijn eigen leeranalyse, jarenlange supervisie, vakliteratuur en talloze studiedagen heb ik mij hierin verder bekwaamd.


Mijn beroepservaring situeert zich vooral in de Centra Voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG's). Dit zijn door de overheid gesubsidieerde centra voor sociaal en financieel kwetsbaren met ernstige psychische moeilijkheden. Ik werkte er 15 jaar als psychotherapeut gecombineerd met  vier jaar als leidinggevende.

Andere functies waren coördinator voor ouderenzorg en een pilootproject Yot voor psychotherapie voor mensen met een mentale beperking.

Eveneens werkte ik zeven jaar in een project voor activeringszorg, dit samen met de VDAB. Het geeft mij veel handvaten om mensen te coachen met werkproblemen en naar arbeidshervatting na een burn-out. 

Daarnaast heb ik met thuislozen en mensen met kanker gewerkt.

Hiertoe behaalde ik in 2012 het Postgraduaat psycho-oncologie aan de KUL.


Sinds 2016 ben ik zelfstandige in bijberoep en sinds 2020  voltijds zelfstandige.

Binnenkort (oktober-november 2022) ben ik geconventioneerd. Hierdoor kan men voor bepaalde klachten aan een voordelig tarief bij mij terecht.


Ik ben een erkend psycholoog bij de Psychologencommissie en aangesloten bij de Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherap

Erkenningsnummer: 71 111 21 96

Visumnummer FOD klinisch psycholoog: 285 714

Samenwerkingsovereenkomst met de CM voor terugbetaling: nr. 09755578

(voor terugbetaling bij andere mutualiteiten, raadpleeg uw ziekenfonds)